Modelování úrovně zralosti, výzvy národní architektury eGovernmentu České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. et Ing. Martin Rod
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 112 800 Kč
Registrační číslo F6/61/2020
Číslo zakázky: IG632040
Ke konci 20. století se objevily obavy, že počítače přechod na nové tisíciletí nezvládnou a jaké to bude mít důsledky. Následně se ukázalo, že počítače jako takové jsou bez viny, za takzvanou chybu Y2K mohl pouze lidský činitel. A tak éra informačních technologií stále pokračuje a je stále těžší najít část lidské činnosti, která by pomocí informačních technologií nebyla podporována. Kupříkladu moderní možnosti spotřebitele uchvacují natolik, že i velice rigidní služby států jsou pod tlakem na změnu. Jednou z možností, jak tyto změny cíleně řídit, je užití přístupu podnikové architektury. Touto cestou, po vzoru dalších zemí, se vydala i Česká republika. Ta pro optimalizaci svého chodu velice nedávno vydala i svůj vlastní architektonický rámec. Tento výzkumný projekt si za cíl klade zmapovat současnou pozici české národní architektury, následně zjistit dosavadní úroveň schopností a zralosti jednotlivých aktérů veřejné sektoru a identifikovat budoucí výzvy a hrozby, jež tato změna přináší v perspektivě národního, evropského a světového vývoje.

Projekty řešitele