Ing. Martin Rod

Projekty řešitele:

Modelování úrovně zralosti, výzvy národní architektury eGovernmentu České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)