Organizace vědecké konference na FM

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Lucie Váchová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 199 670 Kč
Registrační číslo F6/39/2019
Číslo zakázky: IG632049
Projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na každoroční pořádání vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Cílem projektu je především dosáhnout aktivní účasti studentů, doktorandů a dalších mladých vědeckých pracovníků fakulty na této konferenci, kde získají zpětnou vazbu na své probíhající výzkumy. Dalším cílem je usilovat o vyšší účast (především doktorandů) z ostatních fakult VŠE a z jiných vysokých škol.