Rozvoj přístupů k podpoře manažerského rozhodování založených na modelování závislostních struktur a vztahů mezi proměnnými

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Lucie Váchová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 131 000 Kč
Registrační číslo 91/2015
Číslo zakázky: IG632115

Projekty řešitele