Využití přístupů k modelování závislostí a vztahů mezi proměnnými pro podporu manažerského rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Lucie Váchová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 133 000 CZK
Registrační číslo F6/27/2014
Číslo zakázky: IG632064x