Konceptualizace pojmu a nástroje pro měření míry odpojení při ignoraci organizačního růstu.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Roman Golotovskiy
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 303 460 CZK
Registrační číslo F6/46/2022
Číslo zakázky: IG632042
Organizace usilují o růst jako zdroj lepšího postavení na trhu a zvětšení pravděpodobnosti přežítí. Často růst je zohledněn jako pozitivum, má ale i vedlejší následky. Výzkum ukazuje, že růst společnosti tedy nejenže nezaručuje budoucí úspěch, ale může se stát i hrozbou pro stabilní fungování organizace, když se organizace růstu přizpůsobuje. Práce vychází z předpokladu ignorace růstu a rozšířuje předchozí výzkum, poukazující na riziko odpojení zaměstnanců jako výsledek zanechávání implementované organizační struktury za růstu společnosti. Cílem projektu je rozšíření poznatků v oblasti ignorace růstu prostřednictvím přesné konceptualizace pojmu odpojení a návhru validovaného nástroje pro měření míry odpojení zaměstnanců.

Projekty řešitele