Adaptivní alertovací business inteligence systém

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 190 250 Kč
Registrační číslo FW01010606
Číslo zakázky: GO611010

Projekty řešitele