Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

Projekty řešitele:

Adaptivní alertovací business inteligence systém
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)