Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

Projekty řešitele:

Adaptivní alertovací business inteligence systém
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)