Vliv distraktorů na vizuální pozornost spotřebitele

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Simona Bažantová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 200 000 CZK
Registrační číslo F6/56/2023
Číslo zakázky: IG632043
Projekt navazuje na studie v rámci projektu s názvem "Visual Attention in an Overstimulating Environment", který se zaměřil na výzkum vizuální pozornosti a rozhodovacích procesů spotřebitele s ohledem na prostředí s distraktory jako zdroje rozptýlení.
Cílem tohoto projektu je, prostřednictvím dalších empirických výzkumů, přispět k pochopení fungování vizuální pozornosti spotřebitele nejen při rozhodovacích situacích, ale také při působení marketingových nástrojů, s ohledem na stále se zvyšující přítomnost digitálních technologií, zejména v podobě mobilních telefonů.