Výzkum vztahů mezi vizuální pozorností a preferencemi spotřebitele

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Simona Bažantová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 124 450 Kč
Registrační číslo F6/25/2020
Číslo zakázky: IG632030
Cílem projektu bude prozkoumat souvislosti mezi vizuální pozorností a nejvýznamnějšími faktory pro spotřebitele při výběru produktů. Pro výzkum budou využity kvantitativní a kvalitativní metody. Z kvantitativních metod budou využity metody sledování očního pohybu (eye-tracking), na což bude navazovat kvalitativní metoda rozhovorů. Získaná data a informace budou následně analyzovány prostřednictvím vícero analytických postupů. Výsledným cílem je pak odhalit preference, respektive nejvýznamnější faktory produktů (například: známost značky, cena produktu a další) a analyzovat jejich vztah s vizuální pozorností. Tento výzkum se pokusí přispět do odborné diskuse o vztahu mezi vizuální pozorností a preferencemi spotřebitele.

Projekty řešitele