Specifikace faktorů ovlivňujících míru identifikace s organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Martina Glaserová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 220 520 Kč
Registrační číslo F6/51/2019
Číslo zakázky: IG632059
Cílem projektu je nalezení a specifikace vybraných faktorů ovlivňujících míru identifikace s organizací s důrazem na hodnotovou kompatibilitu jedince a organizace napříč odvětvími.

Projekty řešitele