Modelování závislostí a vztahů v problematice manažerského rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 87 580 Kč
Registrační číslo F6/12/2013
Číslo zakázky: IG632103