Vliv osobnosti manažera změny na proces změny organizační struktury

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Věra Králová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 95 440 Kč
Registrační číslo F6/97/2017
Číslo zakázky: IG632097

Projekty řešitele