Ing. Věra Králová

Projekty řešitele:

Vliv osobnosti manažera změny na proces změny organizační struktury
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)