Aplikace systémové dynamiky na oblast PPP projektů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Jan Ornst, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 61 980 Kč
Registrační číslo 9/2011x
Číslo zakázky: IG632061x

Projekty řešitele