Ing. Jan Ornst, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aplikace systémové dynamiky na oblast PPP projektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)