Vliv stahování produktů z trhu na vnímání značky a tržní pozici firem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2006 - 31. srpna 2007
Řešitel: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 103 000 Kč
Registrační číslo 32/06
Číslo zakázky: IG614016

Projekty řešitele