Product Recall – stahování produktů z trhu - rejoinder

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 44/07
Číslo zakázky: IG614017

Projekty řešitele