Přístup firem ke značce jako nehmotnému

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Bc. Ing. Monika Harantová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 105 000 Kč
Registrační číslo 57/2015
Číslo zakázky: IG632035

Projekty řešitele