Metody oceňování hodnoty značky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Bc. Ing. Monika Harantová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 83 000 Kč
Registrační číslo F6/50/2014
Číslo zakázky: IG632104

Projekty řešitele