Metody automatizované extrakce kontextu z nestrukturovaných textů založené na statistických a základních lingvistických modelech

Věda a výzkum