Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití metod extrakce kontextu dokumentů v manažerském rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Optimalizace metod extrakce kontextu multilinguálních textů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Automatizovaná extrakce kontextu z nestrukturovaných textů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Metody automatizované extrakce kontextu z nestrukturovaných textů založené na statistických a základních lingvistických modelech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Pokročilé metody detekce textových plagiátů a jejich vizualizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Efektivní metody detekce textových plagiátů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)