Modely možných scénářů budoucnosti zdravotnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Miroslav Janků
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 62 350 Kč
Registrační číslo F6/6/2013
Číslo zakázky: IG632063

Projekty řešitele