Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace II

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 154 100 Kč
Registrační číslo 8/2011x
Číslo zakázky: IG632031x