Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 320 000 Kč
Registrační číslo 1444-E
Číslo zakázky: ÚD632041

Projekty řešitele