Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 281 750 Kč
Registrační číslo F6/3/2010
Číslo zakázky: IG632070x