doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace II
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)