Znalostní modelování manažerských procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Michal Charvát
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 67 530 Kč
Registrační číslo F6/11/2013
Číslo zakázky: IG632093

Projekty řešitele