Analýza hospodaření nemocnic ve vybraných státech Evropy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 94 000 Kč
Registrační číslo 15/2015
Číslo zakázky: IG632025