Developing Cooperation between Academia and Society through Knowledge and Capacity Building

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. července 2023 - 31. prosince 2024
Udržitelnost do: 31. prosince 2026
Řešitel: Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Koordinátor
Poskytovatel: Visegrad Fund
program: Strategic Grants
Celkový rozpočet: 9 982 EUR
Registrační číslo 22310006
Číslo zakázky: ÚP601043
Projekt je zaměřen na podporu spolupráce mezi akademickou sférou a společností, a to v rámci třetí role univerzit.