Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Projekty řešitele:

Developing Cooperation between Academia and Society through Knowledge and Capacity Building
2023 - 2024
Visegrad Fund (VF)

Program: Strategic Grants

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Využití metod manažerského rozhodování při plánování rozvoje cestovního ruchu
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Příprava procesu internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Aplikace benchmarkingu v cestovním ruchu
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Hodnocení výsledků regionálního plánování v cestovním ruchu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)