Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití metod manažerského rozhodování při plánování rozvoje cestovního ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Aplikace benchmarkingu v cestovním ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Hodnocení výsledků regionálního plánování v cestovním ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)