Systémově dynamický model sportovního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 115 000 Kč
Registrační číslo F6/47/2014
Číslo zakázky: IG632094

Projekty řešitele