Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

Projekty řešitele:

Systémově dynamický model sportovního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)