Adaptivní přístup jako alternativa Bayesovské statistiky: aplikace přístupu „case-based reasoning“ v manažerských propočtech založených na podmíněné pravděpodobnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Simona Hašková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 97 000 Kč
Registrační číslo 89/2015
Číslo zakázky: IG632045

Projekty řešitele