Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Adaptivní přístup jako alternativa Bayesovské statistiky: aplikace přístupu „case-based reasoning“ v manažerských propočtech založených na podmíněné pravděpodobnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Relativismus versus case-based reasoning v manažerských propočtech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Propojení mikroekonomické analýzy, metod manažerského rozhodování a aparátu teorie her za účelem zprůhlednění a vysvětlení chování nedokonale konkurenčních trhů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)