Propojení mikroekonomické analýzy, metod manažerského rozhodování a aparátu teorie her za účelem zprůhlednění a vysvětlení chování nedokonale konkurenčních trhů

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Simona Hašková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F6/2/2012
Číslo zakázky: IG632052a

Projekty řešitele