Propojení mikroekonomické analýzy, metod manažerského rozhodování a aparátu teorie her za účelem zprůhlednění a vysvětlení chování nedokonale konkurenčních trhů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Simona Hašková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 47 000 Kč
Registrační číslo F6/2/2012
Číslo zakázky: IG632052a

Projekty řešitele