Hodnocení efektivity nestátních neziskových organizací na příkladu Českého červeného kříže

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Klára Koblížková
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 138 750 Kč
Registrační číslo F6/64/2017
Číslo zakázky: IG632047

Projekty řešitele