Ing. Klára Koblížková

Projekty řešitele:

Hodnocení efektivity nestátních neziskových organizací na příkladu Českého červeného kříže
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)