Manažerské rozhodování: konstrukce, design a ověřování modelů rozhodování za rizika a za neurčitosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Kateřina Smejkalová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 103 790 Kč
Registrační číslo F6/38/2018
Číslo zakázky: IG632078

Projekty řešitele