Ing. Kateřina Smejkalová

Projekty řešitele:

Manažerské rozhodování: konstrukce, design a ověřování modelů rozhodování za rizika a za neurčitosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)