Riziko v rozhodování organizace – úspěšná implementace kryptografických prostředků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Radek Švadlenka, LL.M.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 85 500 Kč
Registrační číslo F6/51/2020
Číslo zakázky: IG632060
Současná společnost spoléhá na informační a komunikační systémy a stává se na nich v mnohých ohledech závislá. Ohrožení či omezení jejich funkčnosti může způsobit nemalé finanční komplikace, ale v některých případech třeba i ztráty na lidských životech. Kryptografie je věda, která se zabývá konstrukcí matematických metod zajišťování bezpečnosti zpráv a dalších ochranných mechanismů. Její znalost je nutná k vývoji, nasazení a provozování kryptografických ochran komunikačních a informačních systémů. Navrhovaný projekt je zaměřen na analýzu současných trendů v oblasti implementace kryptografických prostředků. Hlavním cílem je zmapování současných metod pro výběr a implementaci kryptografických prostředků u velkých podniků veřejného sektoru i komerčních korporací. Projekt má dále pomoci k výběru oblastí kryptografických prostředků, nad kterými bude zpracována metodika pro hodnocení těchto nástrojů. Výstupy projektu budou sloužit jako podklad pro disertační práci, dílčí výsledky budou prezentovány na konferenci Ph.D. studentů a mladých výzkumníků v roce 2020. Kompletní výsledky výzkumu budou publikovány formou článku v odborném časopise.

Projekty řešitele