Vybrané společenskovědní aspekty environmentálního managemetu - pokračování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 30. září 2005
Řešitel: doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 37/04
Číslo zakázky: IG612015

Projekty řešitele