doc. Dr. JUDr. Jan Hejda

Projekty řešitele:

Vybrané společenskovědní aspekty environmentálního managemetu - pokračování
2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Vybrané společensko-vědní aspekty environmentálního managementu
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)