doc. Dr. JUDr. Jan Hejda

Projekty řešitele:

Vybrané společenskovědní aspekty environmentálního managemetu - pokračování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vybrané společensko-vědní aspekty environmentálního managementu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)