Vliv použití seduktivních technik na zapamatovatelnost a preferenci reklamního obsahu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Bc. Matouš Haicl
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 94 960 Kč
Registrační číslo F6/4/2019
Číslo zakázky: IG632019

Projekty řešitele