Sociální a odborné kompetence u pracovníků v sociálních službách - kombinace vzdělávacích metod na doplnění kompetencí a faktory, které proces ovlivňují

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 154 000 Kč
Registrační číslo F6/20/2021
Číslo zakázky: IG632051
Projekt je zaměřen na sociální a odborné kompetence pracovníků v sociálních službách. Oblast byla vybrána záměrně a to z toho důvodu, že současné výsledky výzkumu (Monteiro 2020) potvrzují, že kariérní adaptabilita je označována jako jedna z klíčových kompetencí a hraje významnou roli při hodnocení a zaměstnatelnosti daného pracovníka. Sociální služby jsou značně ovlivněny tlakem na flexibilní přístup k novým sociálně patologickým jevům, které vývoj ve společnosti přináší a na které musí reagovat. V současné době je tato otázka stále více aktuálnější, jelikož změny ve společnosti, které přináší pandemie Covid-19, vyvolávají nové problémy jak ve společnosti, v rodinách, tak u jednotlivců a sociální služby čelí novým výzvám, kdy musí tyto problémy řešit. Sociální služby jsou charakteristické svým multidisciplinárním přístupem, proto požadavky na kompetence jsou stále vyšší. Cílem výzkumu bude zjistit kompetence a jejich míru využití ve dvou oblastech - v oblasti sociálních kompetencí(Bedrnová 2015) a v oblasti odborných kompetencí. Kompetence, které jsou v současné době požadovány vedoucími pracovníky v sociálních službách nemusí být získány během studia (programy VŠ oborů se nemění tak flexibilně), tudíž je nutné je doplňovat a to zejména v rámci dalšího vzdělávání. Zároveň je nutné zjistit míru využití, kterou vnímají za potřebné sami pracovníci pro vykonávání své práce a navrhnout kombinaci vzdělávacích metod pro jejich doplnění. Výzkumné šetření bude provedeno v oblasti odborných kompetencí, které vycházejí ze Zákona o sociálních službách a v oblasti sociálních kompetencí, jejichž výzkumem se zabývala Bedrnová (2015). Výsledky šetření umožní zjistit jaké kompetence jsou vyžadovány vedoucími pracovníky, také umožní prozkoumat žádané kombinace těchto kompetencí. Výzkum mezi sociálními pracovníky umožní zjistit pohled na využitelnost sociálních a odborných kompetencí u samotných sociálních pracovníků, zároveň přinese poznatky o nejvyužívanějších kombinací těchto kompetencí. Výsledky zaměřené na to, jakými metodami dalšího vzdělávání si pracovníci kompetence doplňují umožní sestavit vhodný model vzdělávacích metod, resp. jejich kombinaci, která povede k naplnění cíle vzdělávání v oblasti doplnění kompetencí.

Projekty řešitele