Efektivita vzdělávacích metod v sociálních službách v oblasti zvyšování kompetencí a rozvoje zaměstnanců

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 109 990 Kč
Registrační číslo F6/26/2020
Číslo zakázky: IG632050
Projekt je zaměřen vzdělávací programy sociálních pracovníků, které se v každé organizaci odvíjejí ze stanovené strategie a nastavených cílů, které musí odpovídat jak požadavkům klientů, tak požadavkům zainteresovaných stran (stát, neziskový sektor). Rovněž musí být v souladu s moderními trendy vzdělávání a využívanými vzdělávacími metodami. Cílem výzkumu je nalézt faktory ovlivňující hodnocení efektivity vzdělávacích metod v sociálních službách a to ve dvou oblastech - v oblasti zvyšování kompetencí a v oblasti rozvoje zaměstnanců.

Projekty řešitele