Inovace studijního programu. Management podnikatelské sféry a veřejných služeb

Věda a výzkum