doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Efektivnost zdanění a její vliv na rozhodování firem a podnikatelů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)

Vliv interakcí důchodových daní na rozhodování subjektů v tranzitivních ekonomikách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)

Inovace studijního programu. Management podnikatelské sféry a veřejných služeb
FRVŠ
2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)