doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Efektivnost zdanění a její vliv na rozhodování firem a podnikatelů
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Vliv interakcí důchodových daní na rozhodování subjektů v tranzitivních ekonomikách
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)

Inovace studijního programu. Management podnikatelské sféry a veřejných služeb
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)