Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR

Věda a výzkum