Vliv kulturních stereotypů na vnímání reklamy a hodnocení produktu spotřebitelem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Valeriya Alferova
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 169 980 Kč
Registrační číslo F6/18/2020
Číslo zakázky: IG632070
Projekt má za cíl analyzovat vliv kulturních stereotypů na vnímání, hodnocení a také následné spotřebitelské chování zákazníků. Budou použity různé metody pro objevení korelací mezi použitím různých stereotypu a reakcí spotřebitelů. Výzkum se zakládá na kvalitativních a kvantitativních datech. Budou využity metody jako eye-tracking, rozhovory a experimenty. Hlavním cílem projektu je získání základu pro výslednou práci PhD studia.

Projekty řešitele